Logo Caritas Gdańsk  


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą przy al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas, aby uzyskać pomiary statystyczne, oraz by zapewnić większe bezpieczeństwo, a tym samym wykrywać ewentualne nadużycia.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f.) RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, aby usprawnić jej działanie oraz analiza odwiedzin.

Jaki jest czas przechowywania Twoich danych?

Pobrane przez Nas dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi, na podstawie art. 180a ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zmianami)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez pocztę mailową: iodgdansk@caritas.gda.pl, lub tradycyjną, przez siedzibę Administratora: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

Jeden procent dla Caritas Rozlicz swój 1% - program na rok 2018
Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wypełnij Pity online 2017

Podstawowe informacje

 

SKC – co to jest?

Szkolne Koło Caritas (SKC) to organizacja młodzieżowa działająca na terenie konkretnej szkoły, pod nadzorem dyrekcji i włączająca się na zasadzie wolontariatu w działania charytatywno- opiekuńczo- wychowawcze prowadzone przez CARITAS.

 

Jak powołać Szkolne Koło Caritas?

Aby powstało Szkolne Koło Caritas potrzebni są:

- uczniowie, chętni do działania na rzecz innych, 

- opiekun (nauczyciel)i - w miarę możliwości - asystent kościelny (ksiądz, siostra zakonna), gotowi wesprzeć uczniów w działaniu, 

- dyrekcja szkoły zainteresowana utworzeniem SKC.

 

SKC tworzone są w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Uczniów skupionych w SKC w działaniach wspierają opiekun oraz asystent kościelny. Członkowie SKC wybierają spośród siebie zarząd, czyli przewodniczącego, zastępcę, sekretarza oraz skarbnika. Pozostali członkowie SKC włączają się pracę koła, pomagając w przygotowywaniu i realizowaniu akcji.

 

Szkolne Koła Caritas na terenie naszej archidiecezji powołuje Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej na wniosek Dyrektora danej szkoły

Akt powołania SKC wręczany jest uroczyście na Gali Wolontariatu, która odbywa się w grudniu w okolicach Międzynarodowego Dnia Wolontariatu.

Jak działa SKC?...

Zasadniczym celem powołania SKC jest angażowanie dzieci i młodzieży w niesienie pomocy osobom potrzebującym w najbliższym otoczeniu – czyli najpierw na terenie szkoły, a następnie w środowisku lokalnym (parafia, miejscowość na terenie której znajduje się szkoła). W miarę możliwości członkowie SKC włączają się również szersze akcje organizowane przez Caritas diecezjalną.

Młodzież działająca w SKC sama decyduje o priorytetach i formach działalności charytatywnej. Zależą one od inicjatywy i możliwości danego koła oraz od potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego. Biorąc pod uwagę konkretne potrzeby ubogich oraz uwarunkowania środowiskowe, członkowie SKC opracowują roczny plan pracy i przygotowują poszczególne akcje pomocowe.

 

Przygotowanie do działania – czyli szkolenia…

Uczniowie działający w Szkolnych Kołach Caritas przechodzą trójstopniowy cykl szkoleń:

- I stopień – tzw. szkolenie  wstępne (dla nowych członków SKC) pn. „Wyobraźnia miłosierdzia”

- II stopień – szkolenie formacyjne pn. „Wolni od, wolni z, wolni dla…’

- III stopień – szkolenie formacyjne pn. „Widzę więcej, patrzę sercem…”

Dodatkowo co roku organizowane jest szkolenie specjalistyczne pn. „2Tm2,2” dla opiekunów oraz członków zarządów SKC dotyczące zagadnień związanych z planowaniem i organizacją pracy zespołu, delegowaniem zadań itp.

 

Rola opiekuna i asystenta kościelnego

Każde koło posiada swego opiekuna. Jest nim zazwyczaj nauczyciel danej szkoły (często katecheta, pedagog szkolny, wychowawca), który odpowiada za działalność koła wobec władz szkoły
i Caritas. Jego rola polega na inspirowaniu działalności charytatywnej, czuwaniu nad realizacją programu wychowawczego koła, reprezentowaniu go wobec dyrektora szkoły oraz dyrektora Caritas diecezjalnej, zapewnia bezpieczeństwo jego członkom podczas akcji i spotkań. Zajmuje się on sprawami organizacyjnymi  i wychowawczymi. 

Nad kołem opiekę duchową pełni kościelny asystent koła. Jest nim zazwyczaj proboszcz lub ksiądz katecheta. Czuwa on nad formacją religijno – moralną członków koła oraz współpracą z Caritas parafialną lub diecezjalną. Asystent kościelny umacnia chrześcijańską motywację działalności koła oraz propaguje ideę miłosierdzia chrześcijańskiego i czynnej miłości bliźniego przez organizowanie spotkań o charakterze modlitewnym i formacyjnym (rekolekcje, dni skupienia, miesięczne spotkania formacyjne).

 

Więcej informacji na temat Szkolnych Kół Caritas można uzyskać w:

Centrum Wolontariatu Caritas 

ul. Jesionowa 6A, 80-261 Gdańsk, tel. 58 345 47 18, 58 345 47 11

Ks. Piotr Brzozowski - pbrzozowski@caritas.gda.pl

Karolina Lewandowska – cwgdansk@caritas.gda.pl

Alicja Szostek – aszostek@caritas.gda.pl


FORMULARZ WNIOSKU - ZAŁOŻENIE SKC POBIEZ

 

 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej: Polityka plików cookies.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj i Zamknij lub Opuść stronę