Logo Caritas Gdańsk  


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą przy al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas, aby uzyskać pomiary statystyczne, oraz by zapewnić większe bezpieczeństwo, a tym samym wykrywać ewentualne nadużycia.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f.) RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, aby usprawnić jej działanie oraz analiza odwiedzin.

Jaki jest czas przechowywania Twoich danych?

Pobrane przez Nas dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi, na podstawie art. 180a ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zmianami)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez pocztę mailową: iodgdansk@caritas.gda.pl, lub tradycyjną, przez siedzibę Administratora: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

Jeden procent dla Caritas Rozlicz swój 1% - program na rok 2018
Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wypełnij Pity online 2017

Dzienny Dom Pomocy

 

DZIENNY DOM POMOCY  to projekt finansowany ze środków Miasta Gdańsk. Cel projektu jest zgodny z celami Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska: Cel operacyjny III 6: Podniesienie jakości systemu integracji społecznej.

Działania:

-pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

-działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

-działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

Włączenie społeczne to proces, w którym osoby i grupy wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym uzyskują dostęp do usług społecznych dotychczas im niedostępnych oraz możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Działania podejmowane na rzecz integracji społecznej to zwiększanie dostępności pomocy (m.in. dostęp do specjalistycznych form wsparcia, dostarczanie zasobów zaspokajających podstawowe potrzeby), ale przede wszystkim mobilizowanie do aktywności i uczestnictwa w rynku pracy, edukacji, kulturze, sporcie, życiu lokalnym. Realizowane przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej zadanie w formie prowadzenia Dziennego Domu Pomocy w sposób znaczący wpłynie na rozbudowę i uspójnienie systemu działań służących rozwojowi rodzinnemu i osobistemu mieszkańców Gdańska oraz podniesie jakość działań systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i wsparcia społecznego.DO WYDANIA DECYZJI PRZEZ MOPR O SKIEROWANIU DO DDP DECYDOWAĆ BĘDZIE:?

-zaświadczenie lekarskie określające stan zdrowia

-orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (orzeczenie z nim równoważne)

 

ILE WYNOSI CZAS POBYTU?
•    od 30 do 120 dni;
•    od 4 do 10 h dziennie;
•    5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).

JAKI JEST ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ?
1) Opieka pielęgnacyjna, w tym edukacja pacjenta dot. samoopieki i samo pielęgnacji,

2) Doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych/ortopedycznych/rehabilitacyjnych,

3) Usprawnianie ruchowe,

4) Usprawnienie aparatu mowy,

5) Stymulacja procesów poznawczych,

6) Terapia zajęciowa,

7) Terapia psychologiczna,

8) Przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne)

ILE WYNOSI ODPŁATNOŚĆ?
•   wysokość opłat nalicza Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE?
•  należy udać się do Centrum Pracy Socjalnej zgodnego z miejscem zamieszkania

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej: Polityka plików cookies.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj i Zamknij lub Opuść stronę