Logo Caritas Gdańsk  


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą przy al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas, aby uzyskać pomiary statystyczne, oraz by zapewnić większe bezpieczeństwo, a tym samym wykrywać ewentualne nadużycia.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f.) RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, aby usprawnić jej działanie oraz analiza odwiedzin.

Jaki jest czas przechowywania Twoich danych?

Pobrane przez Nas dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi, na podstawie art. 180a ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zmianami)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez pocztę mailową: iodgdansk@caritas.gda.pl, lub tradycyjną, przez siedzibę Administratora: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

Jeden procent dla Caritas Rozlicz swój 1% - program na rok 2018
Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wypełnij Pity online 2017

Edukacja dot. ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży z obszaru województwa pomorskiego.

 

                               

 

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne, związane z edukacją ekologiczną, które zostały zauważone wśród dzieci i młodzieży. Ważną przesłanką w organizacji edukacji ekologicznej jest zapewnienie odpowiedniej formy, łączącej zabawę z nauką, pozwalającej na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Wiedza, jaką posiadają dzieci
i młodzież jest zróżnicowana, zależna od wieku, często nieuporządkowana. Dlatego podejmowana działania będą dostosowane do wieku, poziomu nauczania i odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby.

Projekt będzie realizowany od 16 kwietnia do 30 listopada 2018 r. na obszarze województwa pomorskiego. Uczestnikami projektu będą dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat.

Zadanie podzielone jest na dwie części:

1)     Dzień Dziecka – 1 czerwca 2018

W wydarzeniu wezmą udział dzieci i młodzież (ok. 500 osób), m.in. ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Caritas od 25 lat organizuje Dzień Dziecka dla swoich podopiecznych
w formie rejsu katamaranem po Zatoce Gdańskiej. Tematyka przewodnia tegorocznego spotkania będzie nawiązywała do obchodów 100-lecia niepodległości Państwa Polskiego i dotyczyła dziedzictwa przyrodniczego Polski i Pomorza. Uczestnicy rejsu będą rozwijali swoją wiedzę poprzez zabawę oraz zajęcia zręcznościowe uczestnicząc w różnorodnych warsztatach. Na pokładzie katamaranu zorganizowane zostaną stoiska edukacyjne prowadzone przez wolontariuszy. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej będą polegały m.in. na rozpoznawaniu gatunków ryb żyjących w Bałtyku oraz gatunków ptaków i ssaków występujących na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Dzieci dowiedzą się o problemach ekosystemu Zatoki Gdańskiej. Dodatkowo zostaną im przekazane informacje o tym, jakie odpady najczęściej znajdowane są w morzu i na plaży, jak długi jest czas ich rozkładu
w wodzie oraz co można zrobić, aby ponownie wykorzystać przedmioty, które trafiają do Bałtyku.

2)     Konkurs „EKO Instrukcja” - Konkurs na przygotowanie plakatu lub filmu „Jak poprawnie segregować śmieci”

Konkurs ma na celu:

-       promowanie wśród uczniów postaw i zachowań proekologicznych, zmierzających do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, nawyku ich selekcji i segregacji;

-       kształtowanie wśród dzieci i młodzieży trwałych nawyków sortowania śmieci przyczyniających się
do dbałości o stan środowiska naturalnego;

-       podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy;

-       rozwijanie wiedzy o korzyściach wynikających z segregowania odpadów komunalnych i zasadach segregacji u źródła (w gospodarstwach domowych);

-       pobudzenie kreatywności dzieci i młodzieży oraz umożliwienie im twórczego wykorzystania m.in. materiałów plastycznych, jak i telefonów komórkowych, tabletów, kamer, itp.

Konkurs ma charakter grupowy. Praca powinna być wykonana przez grupę/zespół uczniów z jednej klasy, liczących minimum 3 osoby. Każda grupa powinna mieć nauczyciela – opiekuna, pod opieką, którego zostanie wykonany plakat lub film.

Realizacja programu przyczynia się do obniżenia zanieczyszczeń środowiska, poprzez działania edukacyjne wśród najmłodszych. Dzieci i młodzież zdobędą wiedzę m.in. w zakresie segregacji odpadów, co jest bardzo istotne
z punktu widzenia ich przyszłego uczestnictwa w prowadzeniu gospodarstw domowych. Wyrabianie prawidłowych nawyków od najmłodszych lat będzie przynosiło pozytywny efekt w przyszłości. Prawidłowa segregacja przyczynia się do osiągnięcia wielu pozytywnych efektów, w tym m.in.:

-       ochrony środowiska,

-       przetwarzania i wykorzystania surowca wtórnego na nowe materiały,

-       oszczędzania miejsca na składowanie,

-       ograniczenia ilości wprowadzanych odpadów o długim okresie rozkładu,

-       ograniczenia zużycia surowca naturalnego,

-       ograniczenia zużycia energii,

-       ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery,

-       ograniczenia ilości odpadów i ścieków.

Prawidłowa segregacja odpadów sprawia problemy. Często prowadzona jest przez mieszkańców intuicyjnie,
bez znajomości zasad obowiązujących w danej gminie, dlatego też ważne jest prowadzenie ciągłej edukacji
i informowanie w tym zakresie.

Celem zadania jest oddziaływanie edukacyjne i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Prowadzone działania będą służyły temu, aby dzieci i młodzież nabrały przeświadczenia, że można od najmłodszych lat uczestniczyć w działaniach proekologicznych, przyczyniając się do ochrony środowiska.

Cele edukacyjne mieszczą się w następujących obszarach:

-       podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie konieczności segregowania śmieci,

-       przekazywanie wiedzy związanej z segregacją odpadów w gospodarstwach domowych (konieczność dostosowania nawyków i sposobów segregowania w danej gminie),

-       wyrabianie nawyków segregacji w miejscu prywatnym bądź publicznym,

-       podnoszenie wrażliwości ekologicznej,

-       zwiększanie wiedzy na temat pomorskiej flory i fauny (gatunki zwierząt, roślin, zwierzęta i rośliny chronione),

-       podnoszenie wiedzy w zakresie obszarów chronionych (Trójmiasto i okolice).

 

koszt kwalifikowany zadania (20 800,00 zł)
kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 20 000,00 zł;zadanie zostało zrealizowane dzieki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku
www.wfosigw.gda.pl

 

Sprawozdanie z realizacji zadania

 

Dzien Dziecka

Wręczeni nagród w konkursie:EKO INSTRUKCJA

Relacja z pobytu jednej ze zwycięskich szkół

 

Działania realziowane w ramach realizacji projektu: " Edukacja dot. ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży z obszaru województwa pomorskiego" Koszt kwalifikowany zadania (20 800,00 zł) Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 20 000,00 zł;zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku www.wfosigw.gda.pl.

 

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej: Polityka plików cookies.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj i Zamknij lub Opuść stronę