Logo Caritas Gdańsk  


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą przy al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas, aby uzyskać pomiary statystyczne, oraz by zapewnić większe bezpieczeństwo, a tym samym wykrywać ewentualne nadużycia.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f.) RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, aby usprawnić jej działanie oraz analiza odwiedzin.

Jaki jest czas przechowywania Twoich danych?

Pobrane przez Nas dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi, na podstawie art. 180a ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zmianami)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez pocztę mailową: iodgdansk@caritas.gda.pl, lub tradycyjną, przez siedzibę Administratora: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

Jeden procent dla Caritas Rozlicz swój 1% - program na rok 2018
Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wypełnij Pity online 2017

Dobry Profil

 

                                                                                                           

 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości

 

 

 

Projekt ,,Dobry Profil” realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej w terminie od 13 listopada do 31 grudnia 2017 roku

w ramach Programu II na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości, Priorytet I Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


Tytuł zadania:
Organizowanie oraz przeprowadzanie akcji i przedsięwzięć informacyjnych, mających na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, polegające na  organizowaniu oraz przeprowadzaniu akcji i przedsięwzięć informacyjnych.

Streszczenie zadania wraz ze wskazaniem obszaru jego realizacji:
Zaplanowane działania skierowane są do  młodych ludzi - uczniów szkół podstawowych i średnich w województwie pomorskim, którzy z racji na swój młody wiek są zagrożeni skutkami przestępczości, a niejednokrotnie sami już zostali doświadczeni w swoim najbliższym otoczeniu.

Cel główny projektu:

Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w grupie docelowej w wieku 5-16 lat uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa pomorskiego, w tym przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu dziennego w dzielnicach Gdańska i Sopotu prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej, do dnia 31 grudnia 2017 roku, poprzez realizację poniższych celów szczegółowych:

1. Uświadomienie szkód społecznych, zdrowotnych i prawnych wynikających ze spożywania  i uzależnienia od alkoholu, narkotyków
i dopalaczy oraz wchodzenia w  konflikt z prawem.
2. Edukację pro społeczną jako metodę poznania sposobów reagowania na negatywne presje patologicznego środowiska.
3. Wzmacnianie czynników promujących zdrowy styl życia i rozwijanie potencjalnych możliwości sportowych dzieci i młodzieży.
4. Kształtowanie pozytywnych postaw uczestników wobec poszanowania prawa i zasad bezpieczeństwa.

W ramach projektu planuje się dwa działania:
1) Wyjazd do ośrodka wypoczynkowego planowany do realizacji w województwie pomorskim, łącznie dla 70 osób - uczniów szkół podstawowych z województwa pomorskiego oraz delegowanych do opieki nad nimi nauczycieli. Uczniowie, którzy wezmą udział w wydarzeniu na co dzień aktywnie włączają się w działania wolontariatu i należą do szkolnych kół Caritas.

2) Warsztaty skierowane do 235 dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu dziennego w dzielnicach Gdańska i Sopotu, i które są szczególnie narażone na działania ryzykowne.

W ramach projektu zaplanowane są zajęcia z psychologiem, socjologiem, prawnikiem, a także warsztaty, podczas których uczestnicy opracują ulotkę - komiks, który uwzględniając pomysły dzieci i młodzieży oraz wiedzę prawnika i psychologa, wzmocni profilaktykę przeciwdziałania przyczynom przestępczości wśród uczniów ze 100 szkół z województwa pomorskiego.

W rezultacie przeprowadzonych zajęć uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

- nazywania swoich uczuć i konstruktywnego sposobu ich wyrażania,
- sposobu i miejsca otrzymania pomocy w trudnych sytuacjach,
- właściwego rozpoznania negatywnych zachowań i adekwatnej reakcji,
- dobrych wzorców zdrowego stylu życia,
- konsekwencji swoich zachowań,
- możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań,
- wzmocnienia postawy asertywnej.

 kontakt: Monika Dudek, mdudek@caritas.pl, tel. 58 555 78 78 

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej: Polityka plików cookies.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj i Zamknij lub Opuść stronę