Logo Caritas Gdańsk  


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą przy al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas, aby uzyskać pomiary statystyczne, oraz by zapewnić większe bezpieczeństwo, a tym samym wykrywać ewentualne nadużycia.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f.) RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, aby usprawnić jej działanie oraz analiza odwiedzin.

Jaki jest czas przechowywania Twoich danych?

Pobrane przez Nas dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi, na podstawie art. 180a ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zmianami)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez pocztę mailową: iodgdansk@caritas.gda.pl, lub tradycyjną, przez siedzibę Administratora: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

Jeden procent dla Caritas Rozlicz swój 1% - program na rok 2018
Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wypełnij Pity online 2017

OWES - METROPOLITALNY

 

OWES odpowiada za rozwój ekonomii społecznej (eS) w Subregionie Metropolitalnym. Celem przedsięwzięcia jest rozwój i wzmocnienie potencjału rozwojowego podmiotów eS ukierunkowane na wzrost zatrudnienia i aktywności społecznej os. zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Cele szczegółowe: wzmocnienie 325 PES, utworzenie 65 PES poprzez kompleksowe wsparcie dla pracowników/czek PES, zapewnienie wsparcia merytorycznego dla rozwoju kadry istniejących 325 PES, w tym SpS, promocja eS i zatrudnienia w sektorze, wsparcie 750 osób w zakresie zakładania, prowadzenia i wzmocnienia podmiotów eS poprzez wsparcie, merytoryczne, finansowe, pomostowe, wypracowanie długofalowego modelu działania OWES i SpS, z naciskiem na pozyskanie trwałych, długofalowych źródeł finansowania. OWES powołany przez 6 partnerów (Komitet Sterujący) realizował będzie następujące instrumenty wsparcia: usługi animacji lokalnej, usługi rozwoju eS (inkubacyjne), usługi wsparcia istniejących PES. Ze wzg. na różnorodność cech, status grup docelowych Partnerzy zrealizują wsparcie w ramach ścieżek wsparcia odpowiednio dobranych poprzez doradztwo o charakterze strategicznym. W wyniku działalności OWES: 125 grup inicjatywnych wypracuje założenia dot. utworzenia podmiotu eS, 20 środowisk przystąpią do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój eS, utworzonych zostanie 160 miejsc pracy dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego oraz 65 ngo utworzy działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych, powstanie 125 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w we wspartych przedsiębiorstwach społecznych, średnio o 5% w roku wzrosną obroty przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem.

Wartość projektu: 21 421 056,08 zł

Wartość dofinansowania: 18 711 897,67 zł

 

Partner Wiodący:

-          Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot”

Partnerzy projektu:

-          Caritas Archidiecezji Gdańskiej

-          Fundacja Pokolenia

-          Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.

-          Organizacja Pracodawców „Pracodawcy Pomorza”

-          Stowarzyszenie „Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Gdańskie”

 

Okres realizacji projektu 01.11.2015 – 31.12.2022

 

Projekt jest realizowany na poniższym obszarze:

- Miasto Gdańsk

- Miasto Gdynia

- Miasto Sopot

- Powiat gdański

- Powiat kartuski

- Powiat pucki

- Powiat tczewski

- Powiat wejherowski

- Powiat nowodworski

Caritas Archidiecezji Gdańskiej odpowiada za poniższe zadania:

-Szkoła Menagerów Ekonomii Społecznej (SMES) – łącznie 10 edycji, 126 godzin w ramach jednej edycji oraz 10 godzin coachingu na uczestnika, praktyki dla uczestników.

SMES skierowany jest do liderów lub członków spółdzielni socjalnej, organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą lub organizacji podejmującej działania odpłatne statutowe albo organizacji, która chciałaby założyć działalność gospodarczą albo przedstawicieli grupy inicjatywnej przygotowującej się do powołania podmiotu ekonomii społecznej.

-Edukacja o ekonomii społecznej w szkołach – prowadzenie warsztatów w szkołach 10 h/szkołę

 

Dokumenty do pobrania:

-          formularz zgłoszeniowy do projektu

-          deklaracja uczestnictwa

-          oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Więcej informacji:

- www.dobrarobota.org

-e-mail: mgawiuk@caritas.gda.pl

-tel. 604 493 893

 

 

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej: Polityka plików cookies.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj i Zamknij lub Opuść stronę