Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą przy al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 9570657546, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach statystycznych, zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym samym wykrywania ewentualnych nadużyć.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez pocztę mailową: iodgdansk@caritas.pl, lub tradycyjną, przez siedzibę Administratora: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
 
Jeden procent dla Caritas Rozlicz swój 1% - program na rok 2016
Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wypełnij Pity online 2017

„Sopot Aktywni Mieszkańcy”

 

 

                                                                                    

 

Projekt pt.: „Sopot Aktywni Mieszkańcy” jest częścią Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno–Zawodowej (MSASZ). Ukierunkowany jest na zwiększenie aktywności społeczno–zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami, młodzieży w wieku 18-27 lat, osób 50+ poprzez realizację ścieżki reintegracji z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Projekt jest dedykowany 58 osobom (26K, 32M)–mieszkańcom Sopotu. Rekrutacja będzie prowadzona we współpracy z podmiotami formalnymi i nieformalnymi działającymi na terenie Sopotu w ramach partnerstwa na rzecz integracji społecznej. Głównym partnerem rekrutacji projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie. Na etapie wstępnym uczestnik/uczestniczka projektu zostanie objęty/a wszechstronną diagnozą realizowaną przez zespół specjalistów. Diagnoza realizowana będzie w 7 obszarach funkcjonowania odbiorcy projektu: psychologicznej, mieszkaniowej, rodzinnej, socjalno-bytowej, społecznej, zdrowotnej i zawodowej.

Identyfikowane będą potrzeby, możliwości, zasoby i ograniczenia uczestników. Dla każdego uczestnika zostanie zaplanowana ścieżka reintegracji z wykorzystaniem zindywidualizowanych form wsparcia w celu wzmocnienia kompetencji społecznych, a także wyposażenia w kompetencje i kwalifikacje potrzebne na rynku pracy. Działania dla 58 odbiorców ostatecznych: Ścieżka reintegracji dla 58 osób, poradnictwo psychologiczne indywidualne oraz grupowe, doradztwo zawodowe indywidualne oraz grupowe, szkolenia i kursy zawodowe dla 24 osób, stypendium dla uczestników projektu wypłacane w projekcie na podstawie ustalonego regulaminu stypendium. Każda z grup odbiorców zostanie objęta dodatkowymi działaniami, niezbędnymi z uwagi na ich specyfikę.

 

Partner Wiodący:

-Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji

Partnerzy projektu:

-Caritas Archidiecezji Gdańskiej

-Fundacja Niesiemy Pomoc

-Gmina Miasta Sopotu/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

 

Okres realizacji projektu 01.09.2016 – 30.09.2018

 

Projekt jest realizowany na obszarze Sopotu.

 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej odpowiada za poniższe zadania:

- 7 miesięczna ścieżka reintegracji, stworzona  indywidualnie dla każdego uczestnika w wieku 18-27 lat - łącznie działaniami projektu zostanie objętych 22 uczestników. Beneficjenci ostateczni skorzystają m.in. ze wsparcia psychologa, warsztatów terapeutycznych, doradztwa zawodowego, oraz szkoleń i staży. 

 

Dokumenty do pobrania:

-formularz zgłoszeniowy do projektu

-deklaracja uczestnictwa

-oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych-RPO

-oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych-CST

 

 

Więcej informacji:

-osoba do kontaktu: Marcin Gawiuk

-e-mail: mgawiuk@caritas.pl

-www.gdansk.caritas.pl

-tel. 58 555 78 78

 

 

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej: Polityka plików cookies.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj i Zamknij lub Opuść stronę