Logo Caritas Gdańsk  


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą przy al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas, aby uzyskać pomiary statystyczne, oraz by zapewnić większe bezpieczeństwo, a tym samym wykrywać ewentualne nadużycia.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f.) RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, aby usprawnić jej działanie oraz analiza odwiedzin.

Jaki jest czas przechowywania Twoich danych?

Pobrane przez Nas dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi, na podstawie art. 180a ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zmianami)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez pocztę mailową: iodgdansk@caritas.gda.pl, lub tradycyjną, przez siedzibę Administratora: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

Jeden procent dla Caritas Rozlicz swój 1% - program na rok 2018
Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wypełnij Pity online 2017

„Sopot Aktywni Mieszkańcy”

 

 

                                                                                    

 

Projekt pt.: „Sopot Aktywni Mieszkańcy” jest częścią Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno–Zawodowej (MSASZ). Ukierunkowany jest na zwiększenie aktywności społeczno–zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami, młodzieży w wieku 18-27 lat, osób 50+ poprzez realizację ścieżki reintegracji z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Projekt jest dedykowany 58 osobom (26K, 32M)–mieszkańcom Sopotu. Rekrutacja będzie prowadzona we współpracy z podmiotami formalnymi i nieformalnymi działającymi na terenie Sopotu w ramach partnerstwa na rzecz integracji społecznej. Głównym partnerem rekrutacji projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie. Na etapie wstępnym uczestnik/uczestniczka projektu zostanie objęty/a wszechstronną diagnozą realizowaną przez zespół specjalistów. Diagnoza realizowana będzie w 7 obszarach funkcjonowania odbiorcy projektu: psychologicznej, mieszkaniowej, rodzinnej, socjalno-bytowej, społecznej, zdrowotnej i zawodowej.

Identyfikowane będą potrzeby, możliwości, zasoby i ograniczenia uczestników. Dla każdego uczestnika zostanie zaplanowana ścieżka reintegracji z wykorzystaniem zindywidualizowanych form wsparcia w celu wzmocnienia kompetencji społecznych, a także wyposażenia w kompetencje i kwalifikacje potrzebne na rynku pracy. Działania dla 58 odbiorców ostatecznych: Ścieżka reintegracji dla 58 osób, poradnictwo psychologiczne indywidualne oraz grupowe, doradztwo zawodowe indywidualne oraz grupowe, szkolenia i kursy zawodowe dla 24 osób, stypendium dla uczestników projektu wypłacane w projekcie na podstawie ustalonego regulaminu stypendium. Każda z grup odbiorców zostanie objęta dodatkowymi działaniami, niezbędnymi z uwagi na ich specyfikę.

 

Partner Wiodący:

-Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji

Partnerzy projektu:

-Caritas Archidiecezji Gdańskiej

-Fundacja Niesiemy Pomoc

-Gmina Miasta Sopotu/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

 

Okres realizacji projektu 01.09.2016 – 30.09.2018

 

Projekt jest realizowany na obszarze Sopotu.

 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej odpowiada za poniższe zadania:

- 7 miesięczna ścieżka reintegracji, stworzona  indywidualnie dla każdego uczestnika w wieku 18-27 lat - łącznie działaniami projektu zostanie objętych 22 uczestników. Beneficjenci ostateczni skorzystają m.in. ze wsparcia psychologa, warsztatów terapeutycznych, doradztwa zawodowego, oraz szkoleń i staży. 

 

Dokumenty do pobrania:

-formularz zgłoszeniowy do projektu

-deklaracja uczestnictwa

-oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych-RPO

-oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych-CST

 

 

Więcej informacji:

-osoba do kontaktu: Marcin Gawiuk

-e-mail: mgawiuk@caritas.pl

-www.gdansk.caritas.pl

-tel. 58 555 78 78

 

 

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej: Polityka plików cookies.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj i Zamknij lub Opuść stronę