Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą przy al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 9570657546, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach statystycznych, zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym samym wykrywania ewentualnych nadużyć.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez pocztę mailową: iodgdansk@caritas.pl, lub tradycyjną, przez siedzibę Administratora: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
 
Jeden procent dla Caritas Rozlicz swój 1% - program na rok 2016
Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wypełnij Pity online 2017

Rekomendacje dla instytucji rynku pracy

 

                                                                     

 

 

Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących
się  w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

 

Celem projektu jest usprawnianie systemu wsparcia osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez wypracowanie zestawu rekomendacji, których wdrożenie przyczyni się do:

1) zwiększenia możliwości dotarcia do osób młodych, które są poza rejestrami Publicznych Służb Zatrudnienia;

2) przygotowywania trafniejszych propozycji działań kierowanych do tej grupy;

3) wyboru projektów odzwierciedlających potrzeby pracodawców oraz możliwości i potencjały osób aktywizowanych.

Partnerstwo projektowe:
Wojewódzki Urząd Pracy - lider
Caritas Archidiecezji Gdańskiej – partner

 

Partnerstwo regionalne 29 podmiotów:

 • zajmujących się problematyką młodzieży,
 • instytucji rynku pracy,
 • instytucji pomocy i integracji społecznej,
 • podmiotów funkcjonujących w systemie edukacji,
 • pracodawców/organizacje pracodawców.

 

Spotkania informacyjne, inicjujące zawiązanie Partnerstwa regionalnego:

 • 20 czerwca 2016 r. – Gdańsk, Dom Muzyka, ul. Łąkowa 1-2
  (powiat pucki, wejherowski, kartuski, gdański, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot)
 • 21 czerwca 2016 r. – Słupsk, Hotel Piast, ul. Jedności Narodowej 3
  (powiat lęborski, bytowski, słupski, m. Słupsk)
 • 23 czerwca 2016 r. – Chojnice, GENUE Ubezpieczenia, ul. Nowe Miasto 177 (powiat kościerski, chojnicki i człuchowski)
 • 24 czerwca 2016 r. – Kwidzyn, Hotel CENTRUM, ul. Kopernika 32
  (powiat nowodworski, malborski, tczewski, sztumski, starogardzki, kwidzyński)
  Godziny spotkań od 10.00 do 14.00.,

Plan prac Partnerstwa regionalnego:

 • I spotkanie Partnerstwa
  30.06.2016  / Hotel Scandic ul. Podwale Grodzkie 9, Gdańsk;
 • II spotkanie Partnerstwa (warsztaty)
  26-27.07.2016  / Hotel Victoria ul. Zamostna 1, Bolszewo
 • III spotkanie Partnerstwa (warsztaty)
  23-24.08.2016  / Hotel Wrota Kaszub ul. Konarzyńska 16, Stara Kiszewa
 • IV spotkanie Partnerstwa (warsztaty)
  13-14.09.2016  / Hotel Nadmorski ul. Nadmorska 9, Łeba
 • V spotkanie Partnerstwa (warsztaty)
  04-05.10.2016 / Zakon Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy ul. Polanki 124, Gdańsk
 • Spotkanie panelowe ekspertów 
  28.10.2016 / Beethoven Hotel ul. Beethovena 7, Gdańsk
 • VI spotkanie Partnerstwa (warsztaty)
  03.11.2016 / Gdańsk NOVOTEL ul. Pszenna 1, Gdańsk
 • Spotkanie podsumowujące
  16.12.2016 / Gdańsk

Okres realizacji projektu:
czerwiec - grudzień 2016 r.

Rezultat pracy Partnerstwa – zestaw rekomendacji:

 • analiza sytuacji osób młodych: „Osoby młode w trudnej sytuacji na pomorskim rynku pracy – potrzeby, możliwości i instytucje wsparcia”  
 • „Zestaw rekomendacji”
  - dla instytucji rynku pracy w zakresie sposobu dotarcia do jak najszerszej liczby osób młodych na rynku pracy w tym grupy NEET, uwzględniające najefektywniejsze sposoby rekrutacji oraz najskuteczniejsze metody wsparcia aktywizacyjnego,
  - dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie wspierania osób młodych, w tym sformułowanie kryteriów konkursowych dla konkursów ogłaszanych w ramach Osi I POWER,
  - dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendy Głównej OHP w zakresie wspierania osób młodych, w tym sformułowanie kryteriów dla konkursów ogłaszanych przez MRPiPS w ramach Osi I POWER,
  - rekomendacje zawierające sposób funkcjonowanie partnerstwa po zakończeniu realizacji projektu, celem zapewnienia trwałości.

Wypracowane rekomendacje:

 • zwiększą możliwości dotarcia do osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i zawodowej, które są poza rejestrami Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • umożliwią przygotowanie trafniejszych propozycji działań kierowanych do tej grupy,
 • pozwolą na sformułowanie kryteriów wyboru projektów odzwierciedlających potrzeby pracodawców oraz możliwości i potencjały osób aktywizowanych, na szczeblach lokalnych i regionalnych.

Źródło finansowania projektu:

 • Europejski Funduszu Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Wartość projektu:
250 616,25 zł (w tym 211 219,38 zł – środki UE oraz 39 396,87 zł – krajowe środki publiczne)

 

                                                              

    

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej: Polityka plików cookies.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj i Zamknij lub Opuść stronę