Logo Caritas Gdańsk  


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą przy al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas, aby uzyskać pomiary statystyczne, oraz by zapewnić większe bezpieczeństwo, a tym samym wykrywać ewentualne nadużycia.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f.) RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, aby usprawnić jej działanie oraz analiza odwiedzin.

Jaki jest czas przechowywania Twoich danych?

Pobrane przez Nas dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi, na podstawie art. 180a ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zmianami)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez pocztę mailową: iodgdansk@caritas.gda.pl, lub tradycyjną, przez siedzibę Administratora: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

Jeden procent dla Caritas Rozlicz swój 1% - program na rok 2018
Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wypełnij Pity online 2017

Rekomendacje dla instytucji rynku pracy

 

                                                                     

 

 

Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących
się  w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

 

Celem projektu jest usprawnianie systemu wsparcia osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez wypracowanie zestawu rekomendacji, których wdrożenie przyczyni się do:

1) zwiększenia możliwości dotarcia do osób młodych, które są poza rejestrami Publicznych Służb Zatrudnienia;

2) przygotowywania trafniejszych propozycji działań kierowanych do tej grupy;

3) wyboru projektów odzwierciedlających potrzeby pracodawców oraz możliwości i potencjały osób aktywizowanych.

Partnerstwo projektowe:
Wojewódzki Urząd Pracy - lider
Caritas Archidiecezji Gdańskiej – partner

 

Partnerstwo regionalne 29 podmiotów:

 • zajmujących się problematyką młodzieży,
 • instytucji rynku pracy,
 • instytucji pomocy i integracji społecznej,
 • podmiotów funkcjonujących w systemie edukacji,
 • pracodawców/organizacje pracodawców.

 

Spotkania informacyjne, inicjujące zawiązanie Partnerstwa regionalnego:

 • 20 czerwca 2016 r. – Gdańsk, Dom Muzyka, ul. Łąkowa 1-2
  (powiat pucki, wejherowski, kartuski, gdański, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot)
 • 21 czerwca 2016 r. – Słupsk, Hotel Piast, ul. Jedności Narodowej 3
  (powiat lęborski, bytowski, słupski, m. Słupsk)
 • 23 czerwca 2016 r. – Chojnice, GENUE Ubezpieczenia, ul. Nowe Miasto 177 (powiat kościerski, chojnicki i człuchowski)
 • 24 czerwca 2016 r. – Kwidzyn, Hotel CENTRUM, ul. Kopernika 32
  (powiat nowodworski, malborski, tczewski, sztumski, starogardzki, kwidzyński)
  Godziny spotkań od 10.00 do 14.00.,

Plan prac Partnerstwa regionalnego:

 • I spotkanie Partnerstwa
  30.06.2016  / Hotel Scandic ul. Podwale Grodzkie 9, Gdańsk;
 • II spotkanie Partnerstwa (warsztaty)
  26-27.07.2016  / Hotel Victoria ul. Zamostna 1, Bolszewo
 • III spotkanie Partnerstwa (warsztaty)
  23-24.08.2016  / Hotel Wrota Kaszub ul. Konarzyńska 16, Stara Kiszewa
 • IV spotkanie Partnerstwa (warsztaty)
  13-14.09.2016  / Hotel Nadmorski ul. Nadmorska 9, Łeba
 • V spotkanie Partnerstwa (warsztaty)
  04-05.10.2016 / Zakon Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy ul. Polanki 124, Gdańsk
 • Spotkanie panelowe ekspertów 
  28.10.2016 / Beethoven Hotel ul. Beethovena 7, Gdańsk
 • VI spotkanie Partnerstwa (warsztaty)
  03.11.2016 / Gdańsk NOVOTEL ul. Pszenna 1, Gdańsk
 • Spotkanie podsumowujące
  16.12.2016 / Gdańsk

Okres realizacji projektu:
czerwiec - grudzień 2016 r.

Rezultat pracy Partnerstwa – zestaw rekomendacji:

 • analiza sytuacji osób młodych: „Osoby młode w trudnej sytuacji na pomorskim rynku pracy – potrzeby, możliwości i instytucje wsparcia”  
 • „Zestaw rekomendacji”
  - dla instytucji rynku pracy w zakresie sposobu dotarcia do jak najszerszej liczby osób młodych na rynku pracy w tym grupy NEET, uwzględniające najefektywniejsze sposoby rekrutacji oraz najskuteczniejsze metody wsparcia aktywizacyjnego,
  - dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie wspierania osób młodych, w tym sformułowanie kryteriów konkursowych dla konkursów ogłaszanych w ramach Osi I POWER,
  - dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendy Głównej OHP w zakresie wspierania osób młodych, w tym sformułowanie kryteriów dla konkursów ogłaszanych przez MRPiPS w ramach Osi I POWER,
  - rekomendacje zawierające sposób funkcjonowanie partnerstwa po zakończeniu realizacji projektu, celem zapewnienia trwałości.

Wypracowane rekomendacje:

 • zwiększą możliwości dotarcia do osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i zawodowej, które są poza rejestrami Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • umożliwią przygotowanie trafniejszych propozycji działań kierowanych do tej grupy,
 • pozwolą na sformułowanie kryteriów wyboru projektów odzwierciedlających potrzeby pracodawców oraz możliwości i potencjały osób aktywizowanych, na szczeblach lokalnych i regionalnych.

Źródło finansowania projektu:

 • Europejski Funduszu Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Wartość projektu:
250 616,25 zł (w tym 211 219,38 zł – środki UE oraz 39 396,87 zł – krajowe środki publiczne)

 

                                                              

    

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej: Polityka plików cookies.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj i Zamknij lub Opuść stronę