Logo Caritas Gdańsk  


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą przy al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas, aby uzyskać pomiary statystyczne, oraz by zapewnić większe bezpieczeństwo, a tym samym wykrywać ewentualne nadużycia.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f.) RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, aby usprawnić jej działanie oraz analiza odwiedzin.

Jaki jest czas przechowywania Twoich danych?

Pobrane przez Nas dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi, na podstawie art. 180a ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zmianami)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez pocztę mailową: iodgdansk@caritas.gda.pl, lub tradycyjną, przez siedzibę Administratora: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

Jeden procent dla Caritas Rozlicz swój 1% - program na rok 2016
Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wypełnij Pity online 2017

NABÓR NA STANOWISKO DYREKTOR CENTRUM POMOCOWEGO CARITAS IM.Św. O.PIO W GDYNI

 

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej ogłasza nabór na stanowisko: Dyrektor Centrum Pomocowego Caritas im. św. O.Pio  w Gdyni.

 

 1. Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:

Centrum Pomocowe Caritas św. O.Pio w Gdyni

Gdynia, ul. Jęczmienna 8

 1. Wymiar zatrudnienia: pełny etat
 2. Miejsce pracy: Praca w siedzibie Centrum. Pomieszczenia biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

      4. Warunki pracy na danym stanowisku:

1)  zmienne tempo pracy,

2)  sytuacje stresowe,

3)  konieczność szybkiego reagowania,

4)  podejmowanie wiążących decyzji.

5 . Wymagania wobec kandydatów

 1. I.                   Wymagania podstawowe
  1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  2. niekaralność – brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. nieposzlakowana opinia,
  4. dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie pracy na stanowisku dyrektora Centrum Pomocowego Caritas 
  5. wykształcenie wyższe magisterskie,
  6. doświadczenie na stanowisku kierowniczym – min. 3 lata pracy ciągłej – zarządzanie placówką działającą w obszarze pomocy społecznej.

 

 1. II.                Wymagania dodatkowe
  1. doświadczenie w prowadzeniu ZOL-u,
  2. dobra znajomość przepisów i regulacji prawnych w zakresie  lecznictwa, finansów publicznych,  ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, przepisów prawa pracy,
  3. predyspozycje do kierowania dużym zespołem,
  4. umiejętność organizowania pracy,
  5. samodzielność w wykonywaniu zadań, kreatywność,
  6. rzetelność, odpowiedzialność sumienność, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
  7. wysoka kultura osobista.

 

7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)  planowanie, organizowanie i kierowanie pracą Centrum Pomocowego Caritas im. św. O.Pio w Gdyni, w tym delegowanie zadań w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań,

b)  realizacja zadań wynikających ze specyfiki Centrum, a w szczególności:

−  organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczą, administracyjną i gospodarczą Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Zakładu Rehabilitacji Ambulatoryjnej i wypożyczalni sprzętu,

−  pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników,

−  realizowanie uchwał i innych aktów prawnych organu prowadzącego,  

−  wydawanie wewnętrznych regulacji prawnych i organizacyjnych dotyczących działalności Centrum,

−  bieżąca współpraca z organem prowadzącym i instytucjami w zakresie realizacji zadań Centrum,

−  przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej przy realizacji zadań statutowych Centrum,

−  dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego standardu świadczonych usług w Centrum,

−  promocja Centrum, pozyskiwanie i formacja wolontariatu Centrum.

 

10.  Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny;

2)  życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)  oświadczenie o spełnianiu wszystkich wymogów rekrutacyjnych zawartych w pkt. 6 I i wszystkich lub wybranych (wskazać których) wymogów rekrutacyjnych z pkt. 6 II.

4)  własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

- w zaklejonych kopertach z napisem:  „Nabór na stanowisko Dyrektora Centrum Pomocowego Caritas im. św. O. Pio”  w recepcji Centrali Diecezjalnej Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot,

- mailem: podmiotleczniczy@caritas.gda.pl

w terminie do dnia 15 września 2018 r.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”

Caritas zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.

 

 

 

 


Kontakt:


Kontakt:

podmiotleczniczy@caritas.gda.pl

 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej: Polityka plików cookies.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj i Zamknij lub Opuść stronę